VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Eva Mašková

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

 • 1979 promoce na dětské lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1979 lékařka dětského oddělení PNsP v Roudnici n.L.
 • 1982 první atestace z dětského lékařství
 • 1992 druhá atestace z dětského lékařství
 • 1996 osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé praxe
 • 1996 - 1998 primář dětského oddělení PNsP Roudnice n.L.
 • 1998 atestace z dětské kardiologie
 • 1998 osvědčení České lékařské komory k výkonu praxe k dětské kardiologii
 • 2002 soukromá praxe ordinace praktického lékaře
 • 2007 vlastní soukromá praxe ordinace dětského lékaře v Budyni nad Ohří

Jarmila Vančová

REGISTROVANÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

 • 1977 maturita na SZŠ Teplice, obor dětská zdravotní sestra
 • 1977 dětská sestra-osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • 1977 - 1979 zdravotní sestra na dětském oddělení v PNsP v Roudnici n.L.
 • 1983 - 1986 geriatrická zdravotní sestra - zdravotní obvod Budyně nad Ohří a Mšené Lázně
 • 1990 - 2005 zdravotní sestra na ortopedii v PNsP v Roudnici n.L.
 • 2007 dětská sestra v ordinaci dětského lékaře v Budyni nad Ohří